Povinnosti hráče
  • Po odehrání zápasu zapsat nejpozději do 24 hodin výsledek na stránky www.vbliga.cz prostřednictvím uživatelského účtu.
  • Předem se omluvit z utkání, pokud hráč ví, že ho nemůže z nějakého důvodu odehrát. V případě stornování termínu zápasu je hráč rušící termín povinen navrhnout termín náhradní. Pokud bude hráč delší dobu nepřítomen, je nutné o tomto předem informovat své spoluhráče.
  • Hráči jsou povinni uhradit příslušnou částku za rezervovaný kurt, dle ceníku, a to tak, že se o náklady podělí.
  • Hráč, který v průběhu kola odstoupí z ligy, je povinen informovat o vzniklé situaci soupeře a zajistit zrušení zarezervovaných kurtů v příslušném sportovním centru. Neodehraná utkání jsou bodována jako skreč (2:Sc).
  • Hráči jsou povinni vyvarovat se jakýmkoliv vulgarismů a případných ataků v rámci vlastních komentářů jednotlivých zápasů.
  • Hráč je povinen do sedmi dnů po nalosování nového kola konaktovat soupeře ze své skupiny (sms, email, nástěnka, web) s nabídkou možných hracích termínů
  • Hráč, který nereaguje na výzvy soupeřů, souhlasí se skrečí ve svůj prospěch