Hrací podmínky
 • VBLiga je rozdělena do jednotlivých skupin (1.skupina, 2.skupina, 3.skupina, atd.), respektujících výkonnostní úroveň hráče
 • V každé skupině je příslušný počet o 5ti hráčích
 • První nasazení hráčů do jednotlivých lig provede správce ligy. Nově přihlášení hráči budou umístění do poslední ligy.
 • Liga se hraje 8 kol ( 1.kolo - září, 2.kolo- říjen, 3.kolo – listopad, 4.kolo – prosinec, 5.kolo – leden, 3.kolo – únor, 7.kolo – březen, 8.kolo – duben).
 • Jedno kolo VALAŠSKÉ BADMINTONOVÉ LIGY trvá jeden kalendářní měsíc.
 • Během každého kola (měsíce) odehrají hráči zápasy „každý s každým“ ve své skupině. Hrací dny a místo si hráči sami domlouvají.
 • Je už na Vás, jak se mezi sebou ve Vaší lize domluvíte, kdy a kde půjdete hrát, jestli si budete domlouvat zápasy jednotlivě nebo se Vás více domluví a půjdete v jednu dobu.
 • Místo odehrání zápasů Centrum sportu BOBRKY (hráči hrají za zvýhodněné ceny kurtů) nebo v případě dohody na jiném místě.
 • Hráči na základě odehraných výsledků každý měsíc postupují, sestupují nebo setrvávají napříč jednotlivými ligami.
 • Z každé skupiny postupuje 1. a 2. nejlepší hráč kola o skupinu výš a 4. a 5. hráč sestupuje o skupinu níž. Hráč, který ve skupině skončil 3., zůstává ve stejné skupině.
 • Na konci ligy (po skončení 8.kola ) dojde k vyhlášení nejlepších hráčů.
Povinnosti hráče
 • Po odehrání zápasu zapsat nejpozději do 24 hodin výsledek na stránky www.vbliga.cz prostřednictvím uživatelského účtu.
 • Předem se omluvit z utkání, pokud hráč ví, že ho nemůže z nějakého důvodu odehrát. V případě stornování termínu zápasu je hráč rušící termín povinen navrhnout termín náhradní. Pokud bude hráč delší dobu nepřítomen, je nutné o tomto předem informovat své spoluhráče.
 • Hráči jsou povinni uhradit příslušnou částku za rezervovaný kurt, dle ceníku, a to tak, že se o náklady podělí.
 • Hráč, který v průběhu kola odstoupí z ligy, je povinen informovat o vzniklé situaci soupeře a zajistit zrušení zarezervovaných kurtů v příslušném sportovním centru. Neodehraná utkání jsou bodována jako skreč (2:Sc).
 • Hráči jsou povinni vyvarovat se jakýmkoliv vulgarismů a případných ataků v rámci vlastních komentářů jednotlivých zápasů.
 • Hráč je povinen do sedmi dnů po nalosování nového kola konaktovat soupeře ze své skupiny (sms, email, nástěnka, web) s nabídkou možných hracích termínů
 • Hráč, který nereaguje na výzvy soupeřů, souhlasí se skrečí ve svůj prospěch
Hrací podmínky
 • Hráč je povinen zaplatit registrační poplatek 450 Kč za účast v ročníku 2020/2021 na recepci sport centra Bobrky. Poplatek je jednorázový a nevratný. Pro nalosování hráče do hracího kola nutno zaplatit poplatek do konce předcházejícího měsíce.
 • Pokud se hráči nedohodnou jinak, oficiálním míčem pro zápasy je Yonex MAVIS 350 s modrým proužkem. Na každý ligový zápas je hráč povinen přinést minimálně jeden svůj hratelný míč, aby se soupeři dělili stejnoměrně jak o platbu kurtu, tak i o dodání míčů.
 • VALAŠSKÁ BADMINTONOVÁ LIGA se hraje na 2 vítězné sety.
 • Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů uvedených v pravidlech níže.
 • Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci
 • Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, maximálně 30:29 vyhrává set.
 • Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.
 • V případném třetím setu, jakmile jeden hráč dosáhne 11. bodu, hráči si vymění strany.
 • Hraje se podle oficiálních pravidel Českého Badmintonového Svazu ( www. czechbadminton.cz )
 • Výsledky zápasů jsou obodovány následovně:
  • 1 bod za prohrané utkání 0:2
  • 2 body za prohrané utkání 1:2
  • 4 body za vyhrané utkání 2:1
  • 5 bodů za vyhrané utkání 2:0, 2:Sc
  • -1 bod za skreč soupeři Sc:2
  • -5 bodů za neodehrané utkání Sc:Sc
 • Pokud se hráč bez omluvy nedostaví k domluvenému zápasu, je povinen zaplatit rezervovaný kurt a znamená to vítězství 2 : Sc (skreč) pro přítomného hráče.
 • Pokud ani jeden hráč nevyvine snahu zápas odehrát a vůbec se nezkontaktují, systém na konci kola zapíše výsledek Sc:Sc a oba hráči obdrží -5 bodů.
 • Pokud několik hráčů ve skupině neodehraje žádný zápas, o pořadí ve skupině rozhodne aktuální pořadí v žebříčku, v extrémní situaci (shodné pořadí) rozhodne o pořadí losem správce ligy.
 • Hráč, který ohlásí delší nepřítomnost, prohrává v každém zápase Sc : 2 a klesá tedy každé kolo o jednu skupinu. Po návratu do VBLigy může zase začít stoupat.
 • Hráč, který po dvě kola bez omluvy neodehraje žádný zápas, bude vyřazen z ligy, bez nároku na vrácení startovného.
 • Vedle bodů za odehrané zápasy v průběhu kola se body přidělují také za účast v dané skupině. Čím vyšší skupina, tím více bodů hráč získá.
 • Body za odehrané zápasy v průběhu kola + body za účast v dané skupině se sčítají a dávají dohromady počet bodů do celkového žebříčku.
 • Do celkového žebříčku se započítává 7 nejlepších výsledků z celé sezóny.
 • Žebříček je veden dohromady, po skončení sezony budou odečteny body za nehůře hodnocené kolo (měsíc).
 • Při shodě bodů v skupině rozhodují body ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze vzájemného/vzájemných zápasů aktuálního kola, poté skóre míčů (rozdíl a pak počet získaných míčů) ze vzájemných zápasů aktuálního kola, poté rozdíl setů ze všech zápasu v dané skupině aktuálního kola, poté skóre míčů (rozdíl a pak počet získaných míčů) ze všech zápasů v podskupině aktuálního kola. Pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí správce ligy losem.
 • Při shodě bodů v žebříčku rozhoduje celkový počet vyhraných zápasů ze všech kol, poté celkový rozdíl setů ze všech kol, poté celkový počet odehraných zápasů ze všech kol, poté celkový počet skrečovaných zápasů, pokud žádné z těchto kritérií nerozhodne, určí pořadí losem správce ligy.
 • Vítězem kola se stává hráč, který se v daném kole dostane na postupovou pozici ve své skupině a současně má nejvíce bodů.
 • Vedle bodů za odehrané zápasy v průběhu kola se body přidělují také za účast v dané skupině. Čím vyšší skupina, tím více bodů hráč získá. Ve skupině 1 je to 150 bodů, s každou další nižší skupinou se bodový zisk snižuje o 10 bodů.
Zápis výsledků
 • Po odehrání zápasů, zapíše vítěz utkání, může i poražený, výsledek zápasu prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 • Pokud protihráč s výsledkem nesouhlasí, má právo 24 hodin na odvolání, nejpozději však do posledního dne v daném měsíci, kdy končí aktuální kolo. Pokud se do dané lhůty hráč neodvolá, považuje se výsledek za správný a bude započítán do hodnocení ligy.
 • Zapisuje se výsledek jednotlivých setů (např. 2 : 1) a dále body uhrané v jednotlivých setech.
 • Zápis výsledků končí o půlnoci poslední den kola, tedy poslední den měsíce, pokud nestanoví správce jiné datum.
 • Výsledky jsou zveřejněny na stránkách ligy. Pokud byl omylem zapsán špatný výsledek, lze ho v průběhu kola reklamovat u správce ligy. Po ukončení kola již nelze výsledky měnit. Pokud nebyly reklamovány, znamená to, že s nimi hráč souhlasil.
 • Pokud nebyl zadán výsledek ani jedním z hráčů, systém na konci kola automaticky zapíše Sc:Sc a oba hráči obdrží -5 bodů.
Ostatní ujednání
 • Zaregistrováním a zaplacením startovného hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním výsledků na www.vbliga.cz, Facebooku, www.sportbobrky.cz.
 • V zájmu lepšího fungování soutěže si správce ligy vyhrazuje právo upravit tato pravidla v průběhu soutěže.
 • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní kontakt) uvedené v registračním formuláři budou poskytnuty registrovaným hráčům příslušné skupiny z důvodu domluvy zápasů.
 • Správce ligy si vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí ve skupině nebo o výsledku zápasu, pokud se na výsledku neshodnou oba hráči nebo pokud žádné z kritérií pro pořadí ve skupině nerozhodne.
 • Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
 • Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na organizátorech ligy.
 • Využijte možnosti on-line rezervace a slev sportoviště na www.sportbobrky.cz